27-28-29 MART 2020 İSTANBUL
1.2.3. Seviye Yangın, 1. Seviye Yüksekte Çalışma, Acil Durum Kriz Yönetim Eğitici, Eğiticinin Eğitimi, Kapalı Kısıtlı Alanlarda Eğitici Eğitimi EĞİTİMLERİMİZ açılmıştır.
* Kayıtlarımız Devam Etmekte.*

GENEL YANGIN EĞİTİMİ

Mevcut personele yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın..

Devamı

İlkYardım Eğitimi

İşyerlerinde ve normal yaşamda başımıza gelebilecek kazalarda insanların hayatta kalabilmesi ve sağlık ekipleri .

Devamı

İtfaiye Eri Eğitimi

Özel veya OSB bünyesinde İtfaiye teşkilatlarında görev yapan veya yapacak ola itfaiye erlerine verilen eğitimlerdir.

Devamı

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmaları güvenli bir şekilde tamamlamaları için gerekli olan...

Devamı

Eğitimlerimiz

Erişim Eğitim

HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Erişim Eğitim

KAPALI ve KISITLI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Çalışanların kapalı ve kısıtlı alanlarda (kuyular, menholler, tüneller, silolar, kanallar, açık çukurlar ve havuzlar, depolar, ambarlar, tanklar…) çalışabilmesi için bu alanlarda giriş, çalışma ve çıkış esnasında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler, acil durumlar karşısında yapılması gerekenler hakkında doğru bilginin aktarılarak, iş
Erişim Eğitim

ACİL DURUM EKİPLERİ EĞİTİMİ (Destek Personeli) ve ACİL DURUM TATBİKATI

Acil Durum Ekipleri’ nin (Destek Personelleri) olası bir acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve müdahale edebilme alışkanlıklarının kazandırılması amacı ile verilen bir eğitimdir. Eğitim sonrasında yapılacak olan Acil Durum Tatbikatı sonunda ekibin durumunun ölçülmesi, başarı

Erişim Eğitim

DEPREM ve DEPREMDEN KORUNMA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olan deprem konusunda, bireyleri eğiterek afet bilincini yükseltmek, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, kendimize ve çevremizdekilere afetten sonra yardım edebilmek için hazırlıklı olmak, gerekli.

Erişim Eğitim

İTFAİYE ERİ EĞİTİMİ

Özel veya OSB bünyesinde İtfaiye teşkilatlarında görev yapan veya yapacak olan itfaiye erlerine verilen eğitimlerdir. Eğitimler resmi olarak 40 saat sürmektedir. Eğitim konuları genel olarak itfaiyecilik, itfaiye araç ve malzemelerinin kullanılması ve bilinmesi, olay yerinin değerlendirilmesi, acil durum planının uygulanması, kurtarma, ilkyardım, ip teknikleri, kurtarma malzemelerinin kullanımı ve öğrenilmesini kapsamaktadır
Erişim Eğitim

SABOTAJ ve SALDIRILARA KARŞI KORUNMA EĞİTİMİ

İşyerlerinde meydana gelebilecek veya planlanmış olan sabotajlara karşı alınması gereken önlemlerin bilinmesi başta güvenlik personeli olmak üzere vardiya amirleri ve sorumlu arkadaşlara bu konular hakkında eğitimler verilerek davranışların ve önlemlerin nasıl alınacağı konusunda yetiştirmektir.Erişim Eğitim

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmaları güvenli bir şekilde tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Erişim Eğitim

İLKYARDIMCI EĞİTİMİ ve İLKYARDIMCI YENİLEME EĞİTİMLERİ

İşyerlerinde ve normal yaşamda başımıza gelebilecek kazalarda insanların hayatta kalabilmesi ve sağlık ekipleri gelene kadar hasta ve yaralıya yapılan İLKYARDIM teorik ve uygulama eğitimidir. Az Tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 20 kişi için 1, Tehlikeli sınıftaki işletmelerde her 15 kişi için 1, Çok Tehlikeli sınıflarda her 10 kişi için 1 kişinin bu eğitimi almaları zorunludur

Referanslarımız