ACİL DURUM EKİPLERİ EĞİTİMİ (Destek Personeli) ve ACİL DURUM TATBİKATIAcil Durum Ekipleri’ nin (Destek Personelleri) olası bir acil durumlara karşı hazırlıklı olunması ve müdahale edebilme alışkanlıklarının kazandırılması amacı ile verilen bir eğitimdir. Eğitim sonrasında yapılacak olan Acil Durum Tatbikatı sonunda ekibin durumunun ölçülmesi, başarı oranı, eksikliklerin tespiti, Acil Durum Tatbikatı sonunda Acil Durum Tatbikat raporu hazırlanmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik