İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

AMACI
Çalışma ortamlarında kalifiye personelin zor bulunması, maliyetlerin düşürülmesi, oto kontrolün sağlanması amacı güdülerek günümüz koşullarında yapılması gereken İnsan Kaynakları Süreçlerinin kurulup sisteme alınarak işletmenin daha üst seviyelere getirilmesi ve personel ile yönetim arasında bir köprü, kanunlara karşıda koruma amacı güdülmüştür.

İÇERİĞİ

- Mevcut Durumun Tespiti ve Raporlanması,
- Özlük Dosyalarının eksiksiz olarak tamamlanması,
- İnsan Kaynakları İç Yönetmeliğinin hazırlanması,
- Disiplin Yönetmeliğinin hazırlanması,
- Görev Tanımlarının yapılması ve Personele deklare edilmesi,
- Oryantasyon, İş Başı Eğitimlerinin tamamlanması,
- Performans Sisteminin Kurulması,
- Personel Takip Sisteminin Kurulması,
- Puantaj Sistemi ve Bordrolama
, - Yıllık, Günlük ve İdari izinlerin düzenlemesi,
- Taşeron ve Müteahhit firmalar ile olan ilişkilerin kontrolü ve takibi,
- Sivil Savunma – Acil Durum Planları Kontrol ve Denetimleri,
- Sözleşmeler ve İş Başvuru Formları,
- Sosyal Hizmetlerin Kontrolü ve Denetlenmesi,
- Eğitim Planlanması ve Takibi,
- İSG ve KYS sistem kontrolleri,
- İnsan kaynakları Süreçleri,
- İlgili ve İhtiyaç Duyulan formların oluşturulması ve KYS sistemine alınması,
- Aylık İdari Kadro ile toplantıların yapılması ve personeller hakkında bilgi alış verişi .