DEPREM ve DEPREMDEN KORUNMA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİÜlkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olan deprem konusunda, bireyleri eğiterek afet bilincini yükseltmek, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak, kendimize ve çevremizdekilere afetten sonra yardım edebilmek için hazırlıklı olmak, gerekli önlemlerin zaman geçirilmeden alınmasını sağlamak, can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır.

Eğitim konuları:


  • Depremle ilgili tanım ve açıklamalar.

  • Deprem öncesi alınması gereken önlemler.

  • Deprem sırasında davranış şekilleri.

  • Deprem sonrası yapılması gerekenler.

  • DEPREM gerçeği dikkate alındığında, her bireyin katılması gereken bir eğitimdir.