YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ


Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmaları güvenli bir şekilde tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar

Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

Düşme durdurma sistemleri

Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )

Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları

Sık kullanılan düğüm çeşitleri

Askıda kalma şoku ve süresi

Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri