Yangın Risk Değerlendirmesi Hazırlama

Yangının birim zamanda sebep olabileceği hasar yangın riski olarak adlandırılmaktadır. Bu risk yangın olasılığının muhtemel hasar büyüklüğüyle çarpımından elde edilir. Toplam yangın riski, muhtemel tüm yangın yükünün toplamından meydana gelmektedir. Bu kapsamda Yangın Güvenliği Risk Analizi Yangın Eğitim Uzmanımız tarafından yapılmaktadır. Yangın Risk analizi İş Güvenliği uzmanımızın ve İşletme yangın sorumlusu ve İSG Uzmanınız ile birlikte icra edilmektedir. Yapılacak olan risk analizi sonucunda ;

1-İşletme hakkında ve işletme yangın güvenliği hakkında bilgiler alınması.
2-İşletmenin mevcut yangın söndürme ve yangın algılama sistemleri hakkında bilgi alınması.
3-Varsa daha önceden yapılmış Yangın ve Acil Durumlar konusunda düzenlenmiş formların incelenmesi.
4-İşletmenin yangın raporunun incelenmesi
5-İşletmenin Acil durum planlarının incelenmesi
6-İşletmede varsa yaşanmış yangınlarının incelenmesi.
7-Teorik ve uygulamalı yapılan Yangın eğitimi, Acil durum planı eğitimleri ve tatbikatlar konusunda bilgi alınması.

Yangın Eğitim Uzmanımız, İş Güvenliği Uzmanımız, İşletme yangın sorumlusu ve İSG Uzmanınız eşliğinde İşletmede bulunan Tüm Alanların Bölüm Bazında İşletme turu yapılarak Yangın Güvenliği Risklerinin yerinde tespit edilecektir.(Binaların yangından korunması ile ilgili yönetmeliğe , Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğe , LPG yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış Check List ile ve Fotoğraf Çekimleri yapılacaktır.)

8-LPG-LNG yer üstü tankı veya Doğalgaz tesisatı var ise Risk analizi kapsamında değerlendirilecektir.
9-Firmanızın tercihine göre seçilecek yöntem ile Ayrıntılı Risk Analiz Tablosunun Oluşturulması.
10-Yangın Risklerine karşı alınmış Olumlu önlemlerin de resimleri ile birlikte sıralanması.
11-İmzalı, Onaylı Kitapçık halinde ve dijital ortamda Yangın Güvenliği Risk Analizi Raporunun teslim edilmesi.
12-Risk Analizine katılan Uzmanlarımızın Sertifika ve Uzmanlık Belgelerinin tarafınıza teslim edilmesi. .