İTFAİYE ERİ EĞİTİMİ

Özel veya OSB bünyesinde İtfaiye teşkilatlarında görev yapan veya yapacak olan itfaiye erlerine verilen eğitimlerdir. Eğitimler resmi olarak 40 saat sürmektedir. Eğitim konuları genel olarak itfaiyecilik, itfaiye araç ve malzemelerinin kullanılması ve bilinmesi, olay yerinin değerlendirilmesi, acil durum planının uygulanması, kurtarma, ilkyardım, ip teknikleri, kurtarma malzemelerinin kullanımı ve öğrenilmesini kapsamaktadır.

Bu Program ile kursiyerlerin;

İtfaiyecilikle ilgili temel kavramları tanımaları, İtfaiyecilikle ilgili temel becerileri edinmeleri, İtfaiyecilikle ile ilgili ekipmanları tanımaları, kullanmaları ve çalışır durumda muhafaza etmeleri, İtfaiye araç-gereç ve malzemelerini kullanmaları, Yangın ve yangın güvenliği ile ilgili temel kavramları tanımaları, Yanma ve yangın ile ilgili temel durumları tanımaları, Yangınlar ve yangından korunma yöntemlerini kavramaları, Yangından korunma ve yangını önleme tedbirlerini almaları, Yangının hangi ortamlarda ne gibi riskler oluşturduğunu ve insanı nasıl etkilediğini kavramaları, Yangının oluşmaması için alınacak önlemler hakkında bilinçli olmaları, Teknolojiyi kullanarak olaylara en etkili şekilde müdahalede bulunmaları, Kimyasalları tanıyarak zararları ve tehlikelerinden korunmaları, Binaların yangından korunma yönetmeliğinin gerekliliğini ve önemini kavramaları, Kurtarma ve yaralı taşımada emniyetli çalışma kurallarına uymaları, Temel ilk yardım uygulamaları ve itfaiyecilik spor eğitimini kavramaları, Adli bilimlerin önemini kavramaları, Yangın yeri incelemesinin yasal dayanakları hakkında bilgi edinmeleri, Doğru ve güvenli yangın raporları hazırlamaları beklenmektedir. .