KAPALI - KISITLI ALANLARDA ÇALIŞMA EĞİTİMİÇalışanların kapalı ve kısıtlı alanlarda (kuyular, menholler, tüneller, silolar, kanallar, açık çukurlar ve havuzlar, depolar, ambarlar, tanklar…) çalışabilmesi için bu alanlarda giriş, çalışma ve çıkış esnasında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler, acil durumlar karşısında yapılması gerekenler hakkında doğru bilginin aktarılarak, iş kazalarının ve ölümlerin önlenmesinin sağlanmasıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,