YANGIN DANIŞMANLIĞI , YANGIN RİSK ANALİZİ

- İşletmedeki mevcut yangın güvenlik sistemlerinin fiili durumu, uygunluk ve yeterliliğinin, değişen işletme şartları ve gelişen teknoloji ile uyumunu araştırmak.
- İşletme içerisindeki mevcut yangın güvenlik önlemlerinin, ilgili yönetmelikler ve tüzükler doğrultusunda uygunluğunu araştırmak.
- İşletmenin yatırım ve planlamalarında ön hazırlık çalışmalarına zemin oluşturmak.
- Olağan üstü durumlarda (Yangın, Deprem, Sel, Sabotaj) hareket tarzının belirlenmesinde, yangın eğitimlerinin yapılmasında, kurtarma eğitimlerinin yapılmasında ve tatbikatlarının yapılmasında yön göstermek.
- Yangın Risk Analizi Sonuç Raporunun Hazırlanması

YAPILACAK İŞLER

  • Yangın Algılama Sistemleri Kontrolü.

  • Yangın Söndürme Sistemleri Kontrolü.

  • Portatif Yangın Söndürme Cihazları Kontrolü.

  • Yangın Dolapları Kontrolü.

  • Kaçış Yolları Kontrolü.

  • Uyarı- ikaz, işaret ve levhaları Kontrolü.

  • Kişisel Ekipmanlar Kontrolü.

  • Yangın Eğitimlerinin Verilmesi.

  • Acil Eylem Planlarının Yapılarak Tatbikatların Tamamlanması.

  • .